HENKINEN ENNEAGRAMMI

HENKINEN ENNEAGRAMMI

Enneagrammi on syvimmältä olemukseltaan ikiaikainen Henkinen Työkalu ja Matka. Henkisessä Enneagrammissa kyse on radikaalista inhimillisyyteen kätketystä kyvystä muuttaa sitä näkökulmaa, josta katsomme elämää ja maailmaa. Kun kokemuksellisesti, edes hetken, kosketamme ei-tiedollista, ei-psykologista ulottuvuutta, meillä on paradoksaalisesti mahdollisuus ymmärtää syvällisemmin myös omia syviä psykologisia motivaatoreitamme ja värittynyttä todellisuuskäsitystämme. Tämä ymmärrys vapauttaa suuret määrät energiaa ja tilaa elämäämme. Itsensä kehittäminen tapahtuu ikään kuin jonkin suuremman prosessin sivutuotteena.

Henkisen Enneagrammin tie on innostava, liikkuva, syvästi koskettava tapa kenelle tahansa tutustua todellisuuden olemukseen sellaisena kuin se on: kirkkautena, valona, tilana, ei-tietämisenä, kaikkeutena, ei-minään.

Enneagrammisysteemissä erotetaan toisistaan yhdeksän erilaista persoonallisuustyyppiä. Tyyppejä kuvataan numeroilla 1 – 9. Yksi näistä tyypeistä on kullekin meistä synnynnäisesti keskeisin, ikään kuin kotipesämme. Kun jaksamme kärsivällisesti paneutua tutkimaan tätä persoonallisuusrakennelmaa, jokaisella meistä on ajan kuluessa mahdollisuus eheyttää ja läpäistä siihen liittyviä ainutlaatuista minuutta peittäviä kerroksia.

Tämän katsomisen ja ymmärtämisen tuloksena saamme lisää psyykkistä tilaa arkielämäämme ja koemme uutta vapautta. Olemme ikään kuin enemmän ja tuoreemmin elossa, elämme todellisesta ytimestämme käsin, emme niinkään persoonan automaattiohjauksessa.

Enneagrammi on myös dynaaminen itseymmärryksen malli. Näin ollen oleellinen osa on enneagrammitietoutta on tutustua tyyppien välisiin yhtäläisyyksiin ja eroihin sekä tyyppien väliseen liikkeeseen ja vuorovaikutukseen. Jokaisella enneagrammityypillä on esimerkiksi kasvu- ja stressisuunta jossakin toisessa tyypissä. Itse enneagrammisymboli näyttää meille tämän reitin. Malli on siis dynaaminen, monista muista systeemeistä poiketen.

Lisäksi enneagrammissa tutustutaan psyykkisen terveyden tasoihin sekä vaistotyyppien vaikutukseen. Enneagrammi onkin erittäin moniulotteinen ja hienovarainen tapa hahmottaa kokonaiskuva ihmisen psyykkishenkisestä olemuksesta. Tästä huolimatta se on perusteiltaan yksinkertainen ja toimivia. Arkea helpottavia oivalluksia saa heti ensikosketuksen myötä.

Kehto Koulun pääopettajat Emilia ja Tommi ovat enneagrammiohjaajia (EIF), minkä lisäksi he ovat jatkokouluttautuneet Henkiseen ennegrammiin mm. Russ Hudsonin sekä A.H. Almaasin johdolla Tanskassa, Saksassa ja Hollannissa.

Henkinen Enneagrammi on yksi keskeisistä työkaluista Kehto Koulun Vapaa Tie –koulutusohjelmassa. Tämän lisäksi Kehto Koulu järjestää Henkisen Enneagrammin peruskursseja. Henkisen Enneagrammin peruskurssi on 3-päivänen matka toisaalta sielun olemuspuoliin ja toisaalta siihen, miten syvin olemuksemme näkyy arjessa. Kurssi sopii enneagrammin entuudestaan tunteville jatkokoulutukseksi tai aloittelijalle, joka haluaa aloittaa syvällisen, ei-typologiseen luokitukseen perustuvan matkan, ihmisyyden lähteelle.

Järjestämme myös yrityksille räätälöityjä Enneagrammikoulutuksia sopimuksen mukaan.

Kysy lisätietoja: tommi@kehtokoulu.fi.