Hoidot ja konsultaatiot

HENKINEN VALMENNUS

Henkinen valmennus tukee yksittäistä ihmistä tämänhetkisessä elämäntilanteessa, menneisyyden ymmärtämisessä ja tulevaisuuden kartoittamisessa. Menneisyys elää ja ilmentyy tässä hetkessä, ja nykyhetkestä käsin luomme tulevaisuutemme. Henkinen valmennus on luotu omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnistamiseksi ja henkilökohtaisten syvimpien arvojen selkiyttämiseksi. Henkinen valmennus on kokonaisvaltainen prosessi, jossa tässä hetkessä asiakasta tukien ja peilaten valmentaja auttaa asiakasta tunnistamaan omaa autenttista ääntään ja viemään tätä ymmärrystä omaan arkielämään käytännön tasolla.

Henkisessä valmennuksessa käytettävät menetelmät ovat monipuolisia keskustelusta kehollisiin- ja toiminnallisiin menetelmiin. Kokemukset ovat moninaisia, usein avartavia, selkeyttäviä, tilaa ja vapauden tuntemusta lisääviä. Ahtaitakin paikkoja prosesseissa luonnollisesti syntyy, ja niistä mennään läpi yhdessä prosessin luonteen mukaisesti.

Henkinen valmennus sopii myös pariskunnille, kun parisuhteessa ilmenee kohtaamattomuutta, toistuvia ylitsepääsemättömän tuntuisia haasteita tai muuten parilla on halu tutkia omaa itseään parisuhteen voimakkaan peilauksen kautta.

Kesto 75 minuuttia. Hinta 100 euroa (sis. alv 24%).

Pareille: Kesto 120 minuuttia. Hinta 185 euroa (sis. alv 24%).

NUMEROLOGINEN KONSULTAATIO

Karam Kriyan konsultaatio (numerologinen konsultaatio) on eheyttävä keskustelu, jossa numerologinen viisaus tarjoaa viitekehyksen, jonka avulla valmentaja osaa
tutkia asiakkaan tilannetta kokonaisvaltaisesti, huomaten puuttuvia palasia tai ylikorostuneita osioita. Karam Kriya kysyy henkisestä näkökulmasta käsin: Miksi tämä ihminen on kohdannut juuri tämän elämäntilanteen?

Konsultaatiossa tutkitaan elämää myös käytännön ratkaisujen näkökulmasta: Millä tavoilla asiakas voi kantaa vastuun oman elämänsä transformaatiosta? Toisaalta valmentaja voi numeroiden ja niiden sekvens­sien kautta tuoda tarkasteluun oivallusta asiakkaan kulkeman polun luonteesta ja sen erityisistä ominai­suuksista. “To see the numbers in life. To see the life in
numbers.”

Karam Kriya –konsultaatioihin on erikoistunut Charanpal Singh/Tommi Kujala.

Kesto 75 minuuttia. Hinta 100 euroa (sis. alv 24%).

KIVUN KOHTAAMINEN – PAIN MANAGEMENT

Pitkäkestoisen ja/tai kovan kivun kanssa eläminen on vaativa kokemus, johon ihminen tarvitsee tukea. Jooga ja meditaatio voivat täydentävinä hoitoina olla suureksi avuksi kokonaisvaltaisessa kivun kohtaamisessa. Kivun kohtaamisen valmennuksessa yhdistyvät suggesto­terapeuttinen syvärentoutus (hypnoosi), hengitys­harjoitukset, mindfulness-tyyppiset harjoitteet mielen rauhoittamiseksi ja jooga-asanat kehon jännityksiä vapauttamaan ja ylläpitämään liikkuvuutta. Jokaiselle asiakkaalle räätälöidään hänen tilanteeseensa sopiva kokonaisuus. Kotiharjoitteet ohjeistuksineen kuuluvat valmennukseen. Kivun kohtaamiseen on erikoistunut Emilia Vasko-Kujala.

Kesto 75 minuuttia. hinta 100 euroa (sis. alv 24%).

Kolmen käyntikerran sarja yhteensä 270 euroa
(sis. alv 24%).

JOOGAN TAI MEDITAATION YKSITYISOHJAUS

Kundaliinijoogan tai -meditaation yksityistunti sopii monenlaisiin tilanteisiin. Aloittelijalle on hyödyllistä opetella asanoiden ja hengityksen perusteet opettajan keskittyessä ohjaamaan ainoastaan yhtä ihmistä. Edistyneemmälle jooganharjoittajalle yksityistunti voi olla tapa syventää omaa harjoitusta. Tällöin opettaja opastaa oppilasta kohti entistä luonnollisempaa ja omaa energiankiertoa tasapainottavaa tapaa tehdä harjoitusta. Tunnin sisällön perusteella asiakas saa itselleen mukaan kirjallisen ohjeen kotiharjoitusta varten. Meditaation yksityisohjauksessa etsitään kartoituksen kautta juuri oppilaan elämäntilanteeseen ja arkeen sopiva meditaatio. Harjoitus tehdään ensimmäisen kerran opettajan ohjauksessa ja oppilas saa mukaansa kirjalliset ohjeet kotiharjoitusta varten. Yksityisohjaukset voidaan pitää myös asiakkaan tiloissa (tällöin veloitamme matkakulut). Kysy myös kundaliinijoogan yksityistunneista ryhmille.

Kesto 75 minuuttia. Hinta 100 euroa (sis. alv 24%).

KEHOTULKINTA

Kehomme on äärettömän viisas, täsmällinen ja nopea viestittäjä. Se haluaa koko ajan parastamme ja puhuu meille monin hienovaraisin tavoin. Nykymaailmassa moni meistä on kuitenkin vieraantunut oman kehomme viesteistä. Kehotulkinta on hyvä tapa herkistyä oman kehon kuuntelulle ohjatusti. Terapeutti auttaa sanoittamaan kehontuntemuksia ja luo yhteyksiä tunteiden, mielikuvien, muistojen ja kehollisten oireiden välille. Kehotulkinta on nopea ja tehokasta aloitus muille terapia- tai itsetutkiskeluprosesseille.

Kesto 75 minuuttia. Hinta 100 euroa (sis. alv 24%).

Ajan varaaminen:
Emilia Vasko-Kujala puh. 050 3050 536 (emilia@kehtokoulu.fi)
Tommi Kujala puh. 0500 903 105 (tommi@kehtokoulu.fi)

Hoidot voi maksaa käteisellä paikan päällä tai etukäteen laskulla. Mikäli haluat laskun, pyydä se varatessasi hoitoaikaa.

Hoidot tehdään Kehto Koululla, Kauniaisissa osoitteessa Kavallintie 10 (ellei toisin ole sovittu).

Hoitoajan peruuttaminen:
Kiitos, että muutat tai perut hoitoajat hyvissä ajoin!

Kun peruutus tehdään 24 tuntia ennen hoitoaikaa emme peri maksua.
Kun hoito perutaan 24–4 tuntia ennen varattua hoitoaikaa maksu on 50 %.
Kun hoito perutaan alle 4 tuntia ennen hoitoaikaa maksu on 100 %.

Lämpimästi tervetuloa!